APP: flagging i Apptix

Leoville AS, et selskap heleid av Ketil Skorstad, har i dag kjøpt 7.555.890
aksjer i Apptix. Tigerstaden AS, et annet heleid selskap av Ketil Skorstad, eier
fra tidligere 8.000.000 aksjer i Apptix.
Etter transaksjonen kontrollerer dermed Ketil Skorstad 15.555.890 aksjer som
utgjør 9,57% av utestående aksjer.

More Press releases